Stichting "V & A gemeente Rucphen"

Welkom op de site van stichting "Vraag en Aanbod gemeente Rucphen".

De stichting heeft al haar activiteiten per 1 maart jl. definitief gestaakt.

 

Voor het inleveren van te reviseren materialen bevelen wij het adres aan van: Jan Vergouwen , O.L.Straat 119, te Zegge.

Gaarne eerst een afspraak maken daarvoor.

Langs deze weg dank aan iedereen die 25 jaar lang ons, op allerlei manieren hebben gesteund, voor het werk wat wij hebben kunnen doen voor de armen van deze wereld.

Dank zij uw steun hebben wij dit 25 jaar kunnen doen!

 

 

Elders op deze site vindt men meer informatie over onze stichting.

Het bestuur. Volgende pagina: Bestuurs leden