Financieel overzicht

Inkomsten en uitgaven in 2016.

Hieronder treft u een vereenvoudigd overzicht.

Ingevolge het streven van het bestuur om het start kapitaal intact te houden heeft dat in 2016 geresulteerd in een kleine afname aan de reserve t.o.v. 2015.

Uitgaven:                                                       Inkomsten

Inkoop gereedschappen        €  876,68      Omzet gereedschappen   €  1996,20

Operationele kosten             € 4247,72      Omzet fietsen                 €   635,16

Negatief saldo over 2015     € 1122,76      Giften+rente                  €    752,60

                                                                         

Post reservering  per 31-12-2016:     €24116,04


Previous page: Financieel Overzicht
Volgende pagina: Financieel overzicht 2017