Financieel overzicht 2017

Inkomsten en uitgaven in 2017


Hieronder treft u een vereenvoudigd overzicht van inkomsten en uitgaven


Ingevolge het streven van het bestuur om het start kapitaal intact te houden heeft dat in 2017 geresulteerd in een toename van € 2319,50 t.o.v. 2016.

Uitgaven Inkomsten
Inkoop gereedschappen € 893,25 Omzet gereedschappen € 3704,17
Operationele kosten € 3513,02 Omzet fietsen € 2906,60
Positief saldo € 2319,50 Giften+rente € 115,00


Post reservering per 31-12-2017: € 27267,54


Previous page: Financieel overzicht
Volgende pagina: Financieel overzicht