Financieel overzicht

j

Inkomsten en uitgaven in 2019


Hieronder treft u een vereenvoudigd overzicht van inkomsten en uitgaven


Ingevolge het streven van het bestuur om het start kapitaal intact te houden heeft dat in 2019 geresulteerd in een afname van € 1261,59 t.o.v. 2018

Uitgaven Inkomsten
Inkoop gereedschappen € 289,68 Omzet gereedschappen € 4827,30
Operationele kosten € 3288,08    
Negatief saldo € 565,59    


Post reservering per 31-12-2019: € 25.564,14


Previous page: Financieel overzicht