Financieel overzicht

Inkomsten en uitgaven in 2013.

Hieronder treft u een vereenvoudigd overzicht.

Ingevolge het streven van het bestuur om het start kapitaal intact te houden heeft dat in 2013 geresulteerd in een kleine toename aan de reserve t.o.v. 2012.

Uitgaven:                                                       Inkomsten

Inkoop gereedschappen        €   924,90       Omzet gereedschappen  € 3434,18

Operationele kosten             €  2802,47       Omzet fietsen               €   953,49

positief saldo over 2012       €  1117,53       Giften+rente                 €   456,59

                                                                         

Post reservering  per 31-12-2013:     €26.733,76


Previous page: Financieel overzicht
Volgende pagina: Financieel overzicht