Wat wij doen

De stichting is op 22 februari 1995 opgericht en sinds dat jaar beschikt de stichting, aan de St.Janstraat 134 te Sprundel, over een werkplaats die uitstekend is toegerust voor het reviseren van allerhande materialen en fietsen.

Vanuit de regio Rucphen en daarbuiten worden veel afgedankte spullen aangeleverd. Dankzij deze beschikbaar gestelde materialen en de inzet van de vrijwilligers wordt ook de lotsverbondenheid van regio Rucphen met de Derde Wereld tot uitdrukking gebracht en kan de stichting blijvend werken aan haar doelstelling.

Iedere dinsdag zijn ca 5 á 6 vrijwilligers in de werkplaats aanwezig voor het reviseren van afgedankte materialen. Hierna zijn het goede en bruikbare gereedschappen voor de Derde Wereld. Door hergebruik wordt hier de afvalberg beperkt, hebben mensen hier zinvol werk en krijgen de allerarmsten ( in Afrika) de gelegenheid in hun eigen onderhoud te gaan voorzien en daarmee ook voor hun familie.

De vrijwilligers van de werkplaats ontvangen ieder jaar met Kerstmis een kleine attentie als dank voor hun bijdrage.

Één maal per jaar de nodigt het bestuur de vrijwilligers en hun partners uit voor een z.g. Bindingsavond. Tijdens die avond wordt terug gekeken op het voorbije jaar en vóóruit gekeken op het toekomstig jaar. Dat alles in een gezellige sfeer.

Het bestuur dankt iedereen die de doelstelling van de stichting helpt verwezenlijken, mogelijk maakt en mogelijk heeft gemaakt.

Het bestuur.


Previous page: Beleidsplan 2013-2018
Volgende pagina: Financiële verantwoording